Poistenie pre firmy

Na základe analýzy potrieb firmy Vám pripravíme optimálne poistné krytie a optimalizujeme už bežiace poistenia (zmenou poisťovateľa alebo zmenou poistného nastavenia na vyhovujúce). Na základe už zrealizovaných analýz je po optimalizácii priemerná miera úspory na poistnom vyššia ako 30%. Vaša firma tak môže ušetriť mesačne nemalé finančné prostriedky.

Nezávislé a odborné porovnanie Vám vieme poskytnúť pri týchto poistných produktoch:

 • poistenie vozidiel,
 • poistenie majetku (budovy, stroje, elektronické zariadenia),
 • poistenie prerušenia prevádzky,
 • stavebno-montážne poistenie,
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti,
 • poistenie profesijnej zodpovednosti,
 • skupinové poistenie zamestnancov (aj v rámci firemných finančných benefitov),
 • poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti,
 • poľnohospodárske poistenie,
 • poistenie enviromentélnej zodpovednosti,
 • iné špecializované poistenia.

Stretnime sa nezáväzne,
radi Vám povieme o nás viac

Umbrella Group, s.r.o.
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská Republika