Bytové domy

Umbrella Group poskytuje bytovým domom konzultácie v dvoch kľúčových oblastiach:

1. Financovanie obnovy bytového domu

Konzultácie ohľadom procesu súvisiaceho s financovaním obnovy alebo zateplenia bytového domu. Obnovu bytového domu je možné financovať z rôznych zdrojov:

  • vlastné zdroje fondu opráv a údržby,
  • dotácia z Ministerstva výstavby SR,
  • úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
  • komerčný úver.

Umbrella Group vie zabezpečiť riešenie v rámci financovania obnovy bytového domu prostredníctvom komerčného úveru.

2. Optimalizácia poistenia bytového domu

Na základe Vašich požiadaviek Vám vieme vypracovať porovnanie poistných ponúk zo všetkých poisťovní na trhu a vybrať spoločne s Vami tú najvhodnejšiu. Analýza zahŕňa cenové porovnanie a porovnanie poistných podmienok.

Stretnime sa nezáväzne,
radi Vám povieme o nás viac

Umbrella Group, s.r.o.
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská Republika