Firemné benefity

Na základe Vašich požiadaviek Vám namixujeme program finančných benefitov tak, aby spĺňal Vaše nákladové požiadavky a aby Vašim zamestnancom poskytoval dostatočnú flexibilitu. Program finančných benefitov môže zahŕňať:

  • skupinové poistné programy (životné, úrazové, cestovné poistenie),
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi,
  • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,
  • zvýhodnené hypotekárne úvery pre zamestnancov,
  • iné špeciálne výhody.

Stretnime sa nezáväzne,
radi Vám povieme o nás viac

Umbrella Group, s.r.o.
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská Republika