Novinky

Zlúčenie poisťovní AXA a UNIQA

K 31. augustu 2021 došlo so súhlasom Českej národnej banky a NBS ku zlúčeniu spoločností AXA životní pojišťovna a.s, AXA pojišťovna a.s a UNIQA poisťovňa, a.s., UNIQA pojištovna, a.s.

V dôsledku zlúčenia zanikajú spoločnosti AXA vrátane ich loga. UNIQA poisťovňa, a.s. a UNIQA pojišťovna, a.s. sa stali ich nástupnickou spoločnosťou.

Od 1. septembra 2021 na Slovensku UNIQA pôsobí prostredníctvom svojej organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Všetci klienti zaniknutých spoločností sa automaticky stali klientmi spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá je ich novým poistiteľom.

Táto zmena poistiteľa nemá žiadny vplyv na trvanie poistných zmlúv, poistné podmienky ani kvalitu poistenia.

Všetky poistné zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. V prípade poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že bude riadne doriešená nástupnickou spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a.s., plne v súlade s platnou poistnou zmluvou.

Tím Umbrella Group vám veľmi rád poradí v prípade otázok ohľadom vašich produktov, môžete sa obrátiť na našich sprostredkovateľov.

Všetky informácie nájdete aj na webstrábke UNIQA.

31.08.2021       UMBRELLA team