Novinky

Umbrella Group v Pravde: Finančná gramotnosť rastie aj medzi seniormi

Denník Pravda v júni tohto roka pripravil špeciálnu tému o investovaní seniorov na Slovensku. Prečítajte si, akú skúsenosť s finančnou gramotnosťou dôchodcov má MichalĎuriš, partner spoločnosti Umbrella Group, a Beata Ihring, riaditeľka pre životné poistenie v Umbrella Group:

PRAVDA, 18.6.2024 – Hoci finančná gramotnosť rastie aj medzi seniormi, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie na dôchodok zaujíma päťdesiatnik alebo šesťdesiatnik. Prvá skupina má záujem aj o moderné formy investovania, druhá skupina je vysoko konzervatívna, uprednostňuje termínované vklady a poistenie.

„Keď nás oslovia klienti v dôchodkovom veku nad 60 rokov, tak ide veľmi často o značne konzervatívnych klientov. Zväčša majú k dispozícii väčšiu sumu finančných prostriedkov, ktoré chcú zainvestovať do nízko volatilných aktív. Práve ich konzervatívnosť spolu s kratším investičným horizontom nám možnosti zhodnotenia financií značne osekáva,“ hovorí Michal Ďuriš, partner spoločnosti Umbrella Group, a dodáva: „Ak by sme sa pozreli na skupinu klientov okolo veku 50 rokov, tak je tu situácia úplne odlišná a vnímame ich značný záujem o zhodnocovanie svojich finančných prostriedkov aj pomocou moderných investičných nástrojov, ako sú akcie, dlhopisy.“

Rozdiel je výraznýVäčšina klientov v dôchodkovom veku nad 60 rokov investičným produktom nerozumie. „Najväčší záujem majú o klasické termínované a sporiace účty. Tí odvážnejší si zvolia aj fondy dlhopisov s krátkym horizontom investovania do päť rokov alebo realitné fondy s horizontom investovania do 10 rokov. Majetnejší si kúpia investičnú nehnuteľnosť, ktorú prenajímajú s perspektívou darovania deťom či vnúčatám,“ vysvetľuje Michal Ďuriš.

Vek klienta je v tomto prípade len jednou z informácií, ktorá nám ovplyvňuje tvorbu klientovho investičného portfólia. Dôležitý je aj účel samotnej investície a doba, na ktorú si klient vie predstaviť mať finančné prostriedky umiestnené na kapitálovom trhu.

Prevažná časť dôchodcov na Slovensku disponuje iba jednorazovou väčšou sumou, ktorú chcú zhodnotiť. Pravidelné odkladanie z dôchodku vo väčšine prípadov nie je možné, dôkazom je priemerný starobný dôchodok vo výške iba okolo 520 eur mesačne. Pozitívom však je, že aj klienti seniori si uvedomujú skutočnosť, že na bežnom účte sa im finančné prostriedky nezhodnocujú vôbec.

„Práve na generácii šesťdesiatnikov vidíme, že dôchodok sa nedá výrazne zvýšiť konzervatívnym investovaním jednorazovou vysokou sumou pri krátkom časovom horizonte. Preto je dôležité prípravu na dôchodok začať čo najskôr v skoršom veku a investovať hoci aj menšie sumy, ale pravidelne a dlhodobo,“ dopĺňa Michal Ďuriš.Výhodou klientov vo veku okolo 50 rokov je stredne dlhý investičný horizont, ktorý je vhodný aj na investovanie na akciových trhoch.

„Ak chce ísť táto skupina klientov do dôchodku približne vo veku 65 rokov, stále majú pred sebou solídny investičný horizont 10 – 15 rokov. Na efektívne investovanie na akciových trhoch odporúčame totiž minimálne 10– ročný investičný horizont, aby sa investície oplatili,“ dodáva Michal Ďuriš.

Poistenie seniorov rastieAktuálne poistný trh ponúka širokú škálu zaujímavých poistných produktov pre seniorov – od kapitálovo–úrazových životných poistení, cez investično–úrazové životné poistenia, úrazové poistenia až k čisto šetriacim „pohrebným“ produktom.

„Klientom štandardne odporúčame oddeliť poistenie od šetrenia (investície), ale v mnohých prípadoch dôchodcovia trvajú na tom, aby si v rámci úrazového poistenia aj niečo ,šetrili`. Veľmi radi teda využívajú či už kapitálovú, alebo investičnú verziu poistenia. Pri prvom vieme, že je tam výnos minimálny, a pri druhom, že sú tam zbytočné poplatky – vysoký nákupný či správcovský poplatok, rôzne administratívne poplatky –, čiže klient platí poplatky aj poisťovni a zároveň aj poplatky správcovskej spoločnosti),“ vraví Beata Ihring, riaditeľka pre životné poistenie v Umbrella Group.

Klientom v seniorskom veku odporúča využiť aj úrazové a chorobové poistenia priamo na mieru s ohľadom na vyšší vstupný vek a potreby.„V ľuďoch od určitého veku rastie pocit potreby zabezpečiť svoj pohreb a odbremeniť najbližších od týchto výdavkov viac, než postarať sa o svoje dôstojné dožitie. Podľa môjho názoru je rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, mať kvalitné poistenie aj v starobe – v prípade choroby či úrazu.

S vyšším vekom sa spájajú aj početnejšie úrazy, pády, natiahnutia, popáleniny. Podľa prieskumu poisťovne Generali až za 70 % úrazov vo vyššom veku zodpovedajú práve ,obyčajné` pády. Tie potom znižujú kvalitu života a vyžadujú opatrovanie a dlhšiu rekonvalenscenciu. Podľa viacerých prieskumov žijú mnohí seniori sami, často veľmi vzdialení od svojich najbližších, ktorí by im mohli byť v prípade potreby k dispozícii. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat žila v roku 2018 dokonca až tretina ľudí starších ako 65 rokov osamote, čo je alarmujúce.

Myslím, že práve plnenie v prípade poistnej udalosti z dobre nastaveného poistenia by pomohlo seniorom toto ťažké obdobie dôstojnejšie a ľahšie preklenúť,“ dodáva Beata Ihring. Poisťovne aktuálne ponúkajú aj zaujímavé benefity a asistenčné služby ako nákup liekov, donášku potravín až domov, starostlivosť o domáceho miláčika v čase hospitalizácie či návštevu praktického lekára v domácnosti.

„Hoci mnohé pripoistenia v štandardnom životnom poistení sa končia v 65–75–ke, seniorské produkty majú poistné doby dlhšie, do 85 až 100 rokov,“ radí Beáta Ihring. Záujem dôchodcov o poistenie potvrdzujú aj komerčné poisťovne. Medziročné nárasty sú v desiatkach percent. Poisťovne ponúkajú viaceré typy poistenia aj pre klientov od veku 55+. Najčastejšie obete podvodovPrax ukazuje, že práve ľudia po päťdesiatke sú najčastejšími obeťami podvodníkov, ktorí ich lákajú na investovanie alebo „výhodné pohrebné poistenia“, či dokonca od nich podvodníci mámia hotovosť na pomoc v núdzi.

„Dôchodcovia sú silne náchylní najviac z celej spoločnosti veriť podvodom. Tie sú často koncipované ako jedinečné a skvelé investície do nových technológií, ako je AI s prísľubom zisku 25 % ročne. Samozrejme, seniori nerozumejú zväčša týmto pojmom, nevedia posúdiť riziko. Odporúčame, aby sa vždy poradili so svojím finančným sprostredkovateľom alebo odborníkom na financie vo svojom okolí či v banke, ktorému dôverujú,“ uzatvára Michal Ďuriš.

Beata Ihring upozorňuje na rozlíšenie neserióznych spoločnosti, ktoré ponúkajú poistné produkty pod názvom „pohrebné“ (s netransparentnými a neproklientskymi podmienkami so silným cielením na emócie) od serióznych poisťovní. Tie totiž rovnako predávajú svoje produkty pod týmto názvom. Ideálne je využiť radu skúseného finančného sprostredkovateľa pri rozhodovaní o akomkoľvek poistení.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

24.06.2024       UMBRELLA team