Novinky

MAGAZÍN OBCHOD: Banky a poisťovne pomáhajú podnikateľom produktmi na preklenutie krízy

V aktuálnom vydaní dvojmesačníka OBCHOD (2/2021) si môžete prečítať ako finančné inštitúcie pomáhajú v čase krízy podnikateľom:

Banky stále poskytujú podnikateľom rôzne typy úverov, pandémia však zmenila ich podmienky. Ako upozorňuje Michal Ďuriš, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group, jednoznačne vidíme dva trendy – klasické úvery fungujú ďalej, no banky si viac vyberajú segmenty ekonomiky, ktoré chcú financovať. Kým firmy z oblasti e-commerce či IT by pri žiadaní o firemný či investičný úver nemali pocítiť takmer žiadny rozdiel v porovnaní s predkrízovým obdobím, podnikatelia z oblasti cestovného ruchu či gastra majú s prefinancovaním náročného obdobia problém. Riešením sú napríklad čoraz obľúbenejšie úvery s bankovými zárukami.

02.06.2021       UMBRELLA team