Novinky

Konferencie predstavili novinky v poistení aj investíciách

Na jeseň sme v Umbrella Group stihli pre kolegov zorganizovať dve rôzne konferencie na aktuálne témy – Poistný deň a Investičný deň.

Počas Poistného dňa v Martine sme sa venovali najmä produktovým novinkám a nášmu klientskemu portálu, ktorý je tesne pred dokončením. Kolegov zaujala aj prezentácia poistenia právnej ochrany, ktoré na Slovensku zatiaľ nie je veľmi využívané. Novinka je bežným poistením najmä v krajinách západnej Európy.  Pozornosť si vyslúžila aj prezentácia analýzy najnovších zmien v AXA Active Life či  zhodnotenie plusov a mínusov bankopoistenia. Súčasťou konferencie bolo aj tradičné vyhlásenie najlepších obchodníkov a poolov za prvý polrok 2019.

Hosťom konferencie Investičný deň vo Zvolene bol aj Ľudovít Javorský zo spoločnosti Franklin Templeton Investments, ktorá patrí k najväčším správcom fondov na svete. Predstavil nám aj svoju víziu vývoja kapitálového trhu v ďalšom roku vrátane vplyvu možnej recesie.

Ďalšou zaujímavou prezentáciou bol model vývoja dôchodkov, ktorý vytvoril doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., so svojím tímom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Docent Šebo patrí k špičkovým odborníkom na Slovensku v oblasti dôchodkového systému, najmä na II. a III. pilier. Model ukázal, ako sa bude vyvíjať dôchodok vzhľadom na demografiu – starnutie obyvateľstva a natalitu, minimálny dôchodok, zastropovanie odchodu do dôchodku a hospodárenie Sociálnej poisťovne.

02.12.2019       UMBRELLA team