Novinky

Integrácia spoločnosti AXA do UNIQA pokračuje

V polovici januára 2021 bola dokončená ďalšia etapa integrácie spoločnosti AXA do UNIQA. V tejto fáze bola ukončená zmena označenia kontaktných miest a budov AXA, zároveň sa dôchodkové a investičné spoločnosti AXA premenovali na UNIQA. Okrem zmeny značky sa však pre klientov dôchodkového sporenia nič nemení, ich úspory vo fondoch budú rovnako v bezpečí, ako boli doteraz.
AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko sa 15.1. 2021 premenovala na UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom a kontaktnou adresou na Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.
Produkty dôchodkového sporenia AXA sa pod hlavičkou UNIQA predávajú od 15.1.2021. AXA d.s.s, a.s. sa premenovala na UNIQA d.s.s., a.s. a AXA d.d.s, a.s. sa premenovala na UNIQA d.d.s, a.s. Obe budú rovnako sídliť na adrese Krasovského 3985/15, 851 01 Bratislava. Všetky ďalšie informácie sú k dispozícii na webstránke www.uniqa.sk.
Obe dôchodkové spoločnosti AXA sa zaradili do skupiny UNIQA spolu s ich existujúcimi licenciami a celým tímom, ktorý sa o dôchodkové zmluvy staral. UNIQA rovnakým spôsobom prebrala aj investičnú spoločnosť ako celok vrátane všetkého existujúceho know-how. Úspory a investície klientov vo fondoch tak budú rovnako v bezpečí, ako boli doteraz.

27.01.2021       UMBRELLA team