Novinky

Denník SME: Spravili ste firme škodu? Kedy poisťovňa pomôže a čo neuhradí?

Za aké škody zodpovedá zamestnanec vo vzťahu k zamestnávateľovi? Živnostník „zodpovedá“ za celú škodu, zamestnanec najviac do štvornásobku platu.

Odbornej téme poistenia zodpovednosti zamestnanca za škodu voči firme v denníku SME sa venoval aj člen nášho poolu insurance.SK z Bratislavy Lukáš Kopanický.

27.04.2022       UMBRELLA team