Novinky

Bankový deň Umbrella Group sa zameral aj na podnikateľov

V polovici marca tohto roku sa nám podarilo úspešne zorganizovať ďalšiu konferenciu pre členov našich poolov – UG Bankový deň o aktuálnych trendoch a novinkách na finančnom trhu. V Hoteli Park v Dolnom Kubíne sa zišli naši spolupracovníci, odborníci z Umbrella Group aj z partnerských inštitúcií.

Rôznorodý program bol rozdelený do troch tematických blokov. Prvý blok sa zameral na využívanie obchodných príležitostí v segmente podnikateľov ako sú podnikateľské úvery, leasing a poistenie podnikateľov.

Druhý blok riešil efektívnejšie využívanie klientského potenciálu v oblasti hypotekárnych úverov. Konkurenčné výhody i nevýhody u nás menej požívanej BKS Banky rozobral náš nový partner Kamil Bučo zo spoločnosti KAMAPRO, ktorá je dlhodobo v tejto banke jednotkou na trhu.

Tretí blok tvorila najobľúbenejšia panelová diskusia s aktuálnymi témami ako vývoj úrokových sadzieb, dotácie na hypotéky aj najbližšie plány kľúčových bánk. Účastníkom na otázky odpovedali zástupcovia ČSOB, VÚB, SLSP, Unicredit Bank, Yours Finance a mášTO.

V závere konferencie sme zostali verní nášmu zvyku a ocenili sme najlepších obchodníkov za 2. polrok 2023. Všetkým gratulujeme!

Teší nás veľká účasť – na konferenciu prišlo až 80 hostí, z nich väčšina zostala na príjemný večerný program a užili si aj posedenie so zástupcami zúčastnených bánk – ČSOB, SLSP, Unicredit Bank a VÚB.

18.03.2024       UMBRELLA team