Partneri

Okrem zmluvných partnerov vytvárame privátne portfóliá aj v spolupráci s ďalšími špecializovanými investičnými spoločnosťami a bankami, ako sú napr. Across Wealth Management, Privatbanka, atď.

Stretnime sa nezáväzne,
radi Vám povieme o nás viac

Umbrella Group, s.r.o.
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská Republika