Novinky

Decembrové novinky OnlinePortálu

Náš interný online portál od začiatku vnímame ako praktický nástroj pre prácu sprostredkovateľov a pool manažérov. Chceme, aby aktívne pomáhal pri práci s klientom a nebol iba administratívnou komplikáciou.

Od 1. Decembra pridávame prehľad fondov a majetku v 2. (DSS) a 3.(DDS) pilieri.

V základnom náhľade môžete vidieť vývoj jednotlivých fondov (DSS/DDS), celkový majetok piliera aj zmenu oproti predchádzajúcim obdobiam.

Prehľadne štruktúrujeme majetky medzi inštitúcie a typy fondov

Ak vás zaujíma dynamika fondov v čase, viete si sami nastaviť sledované obdobie výkonnosti a pripraviť prehľadný graf.

Iba pár klikov v intuitívnom prostredí a máte prehľad o investíciách klienta do dôchodkových pilierov. Viete jednoducho argumentovať stratégiu alebo v prípade potreby meniť fond. Prehľady sa dajú ľahko exportovať, ak si ich klient vyžiada.

Okrem tejto strategickej inovácie prinášame ešte jednu, skôr praktickú. Foto/video z eventov a konferencií nájdete už aj v Galérii na intranete. Viete si vyberať eventy a následne detailne prezerať konkrétne foto alebo video vo väčšom rozlíšení. Už teraz si takto viete pozrieť foto a video napríklad z oslavy našich 10-tich narodenín.

 

10.12.2018       UMBRELLA team