Novinky

Umbrella Group oslávila 10. výročie

26. októbra 2018 sme v RIVERS CLUB na Dunaji v Bratislave oslávili 10. výročie založenia našej spoločnosti. Akcie sa zúčastnilo 40 najdôležitejších spolupracovníkov spoločnosti spolu so svojimi životnými partnermi a zástupcovia najdôležitejších bankových a poistných domov.

Moderátor večera Roman Juraško v úvodnom vstupe pripomenul obdobie, kedy Umbrella Group vznikala. Bolo to v roku 2008, v časoch vrcholiacej finančnej krízy, kedy spoločnosti skôr zanikali ako vznikali. Partner spoločnosti Michal Holienčin vo svojej reči poďakoval zástupcom finančných inštitúcií, že “vtedy vložili dôveru do 20-ročných faganov bez väčších skúseností a podpísali s nami spoluprácu”. Poďakoval tiež všetkým spolupracovníkom, bez ktorých by tento deň nebol možný.

V druhom príhovore spoločníkov rozprával Michal Ďuriš o hodnotách, ktoré sú s našou spoločnosťou spojené od začiatku a na ktorých chceme stavať aj v najbližšej budúcnosti. “Dôkazom, že ideme správnou cestou je, že momentálne neexistuje obratovo väčšia firma na našom trhu, ktorá by vznikla neskôr ako my a začínala úplne od nuly ako my. “, uzavrel svoju reč.

Po odovzdaní jubilejných cien pre najlepších obchodníkov a pool manažérov prišla na pódium mladá a talentovaná speváčka Barbara Weiss a príznačne zaspievala známy hit Umbrella od Rihanny a niekoľko ďalších pesničiek, ktoré vytiahli aj zopár prvých odvážlivcov na parket. Po symbolickom krájaní torty v tvare otvoreného dáždnika začala neoficiálna časť. Spolu s martinským DJským duom Drozďo & Demex sme sa bavili na parkete, pri víne sa spomínalo, smialo a plánovalo.

Ako inak, až do rána.

26.11.2018       UMBRELLA team