Spoločnosť

Umbrella Group, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu od roku 2008. Spoločnosť poskytuje služby primárne v dvoch hlavných oblastiach:

  • konzultácie a sprostredkovanie v oblasti osobných a firemných financií, investícií, úverov, poistenia a daní,
  • poskytovanie administratívnej, právnej, technickej, produktovej a inej podpory pre spoločnosti pôsobiace na trhu finančného sprostredkovania – viac tu.

Výhodou našej spoločnosti je analytický prístup, ktorý zahŕňa aktívne porovnávanie finančných produktov a investícií z viacerých hľadísk. Klientské portfóliá sú zostavované zodpovedne v snahe ponúknuť našim klientom vždy to najlepšie možné riešenie.

Vo svojej práci sa opierame o objektivitu, vzdelanie a skúsenosti nášho tímu. Sme presvedčení, že spolupráca s nami dokáže priniesť pridanú hodnotu komukoľvek, kto prichádza do styku s finančnými inštitúciami.